درباره ما

Philanthropy_hand

We are here to help you

هدف پارس سورن به عنوان یک مجری حرفه ای گردشگری پزشکی، داشتن گردشگران پزشکی راضی و خوشحال است. این امر با حذف سردرگمی، اضطراب و شگفتی از روند برنامه ریزی و انجام یک سفر مراقبت بهداشتی به دست می آید. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا انتظارات مشتریان خود را برای یافتن بهترین راه حل مراقبت های بهداشتی برای آنها برآورده کنیم.

پارس سورن اسپرلوس ارتباط با بهترین پزشکان و بیمارستان های ایران را تسهیل می کند. ما همچنین اطلاعاتی را در مورد روش های مختلف پزشکی و بسته های بهبودی موجود به مشتریان ارائه می دهیم.

Our advantages
  • Medical procedures availed at affordable prices from proven certified healthcare facilities & expert physicians
  • Comfortable and cost effective trip planning, journey, stay, tourist experience & recuperation

What makes us special?

We always listen to our clients’ needs

We always connected to our clients throughout the experience

We always establish active direct communication between the client and physicians & medical facility even before the trip begins

We always learn from past clients’ experiences

We always contract & build relationships with certified medical facilities & experienced physicians in IRAN

Hooman Eghdami

Chief Executive Officer

Pars Suren Sperlus

Jalal Eghdami

Chairman Of the Board

Pars Suren Sperlus

Mehdi Rezaei

Director of IT & International Relations

Pars Suren Sperlus

Azadeh Nobari

Our Representative in Europe

Pars Suren Sperlus

Dr. Hamidreza Boroujerdi

Head Doctor

Pars Suren Sperlus

Mohammad Hejazi

Arabic Department & IT Team

Pars Suren Sperlus

Hessam Tafreshi

IT Team & Webmaster

Pars Suren Sperlus

Mahdieh Manteghi

Commercial & Contract Manager

Pars Suren Sperlus

EnglishSaudi ArabiaIran